ELEKTROMOTORI

Zahvaljujući saradnji sa renomiranim rumunskim proizvođačem Electroprecizia čiji smo ovlašteni distributeri za teritoriju BiH u mogućnosti smo da Vam ponudimo monofazne i trofazne elektromotore visokog kvaliteta u rasponu snaga od 0,18 do 18,5 kW. Fabrika je stacionirana u Brasov-u, Rumunija i nakon reorganizacije odlikuje se visokim kvalitetom i konkurentnom cijenom proizvoda što potvrđuje kooperacija sa Švajcarskim ABB-om koja zauzima oko 50% proizvodnih kapaciteta fabrike.