SCADA SISTEMI

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisistion) sistemi su napredni sistemi za upravljanje, nadzor i logovanje podataka koji omogućavaju korisniku daljinski praćenje i kontrolu procesa. Komunikacija sa terminalom se ostvaruje preko neke od industrijskih mrežnih arhitektura (RS-485 npr.) ili u poslednje vrijeme sve češće preko ethernet konekcije ili putem GSM mreža.